Om Q Rådgivning

Q Rådgivning har med sine ansatte lang erfaring innen rådgivnings- og konsulenttjenester for fagområder brann og sikkerhet, HMS&K og teknisk sikkerhet. Gjennom mange års erfaring og god kunnskap, vil Q Rådgivning kunne tilpasse seg spesifikke arbeidsoppgaver og forespørsler som våre kunder måtte ha, for dermed å sikre at våre leveranser er formålstjenlige,  oversiktlige og i samsvar med kundens forventninger.

Q Rådgivning er med i et samarbeid mellom oljeselskaper, ingeniørselskaper, konsulenter, leverandører og forskere, med spesiell interesse for sikkerhetsinstrumenterte systemer. Dette samarbeidet heter PDS forum. Hovedmålet med PDS Forum er å opprettholde en profesjonell møteplass for erfaringsutveksling mellom leverandører og brukere av kontroll- og sikkerhetssystemer. Hovedfokuset er på sikkerhets- og pålitelighetsaspekter ved slike systemer. Link: https://www.sintef.no/projectweb/pds-main-page/

Q Rådgivning er medlem i Key Alliansen som er sammensatt av 6 selskaper som utfyller hverandre til å bli en totalleverandør og vil sammen kunne tilby prosjekter fra studiefase til et ferdig overlevert produkt, http://www.keyalliansen.no/

For kontakt:
Q Rådgivning: +47 990 77 588

Lars Ove Østrem – Daglig leder / Sr. Branningeniør
+47 901 07 883los@q-rad.no

Thor Inge Lie – Partner / Sr. Branningeniør
+47 476 53 335til@q-rad.no

Joachim Søreng Bjørge – Partner / Dr.ing. Brann og Sikkerhet
+47 909 81 051 jsb@q-rad.no