Leveranser

Q Rådgivning foretar brannteknisk prosjektering fra skisseprosjekt og til sluttkontroll/ ferdigstillelse av byggeprosjektene. Vår brannprosjektering kjennetegnes ved direkte og konkret beskrivelse av krav og løsninger for bygget. Intensjonen er å gi våre kunder en forståelig prosjektering, tilpasset det aktuelle prosjektet og oppdragsgivers ønsker. Q Rådgivning jobber for robuste og kostnadseffektive løsninger innenfor et akseptabelt sikkerhetsnivå. Våre arbeidsrutiner og dataverktøy er bygget opp i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. Q Rådgivning er registrert i Achilles med ID 144065.

Q Rådgivning AS innehar tiltaksklasse 3 for PRO og KPR innen brannsikkerhet, og tiltaksklasse 1 for ansvarlig søker.

Brannteknisk rådgivingsaktivitet i Q Rådgivning omfatter også Risikoanalyser/Evakueringsanalyser samt Granskinger/ Brannetterforskning.

Q Rådgivning har også flere ansatte som jobber dedikert inn mot fagområdet Teknisk sikkerhet. Innen teknisk sikkerhet jobbes det målrettet med tekniske barrierer hvor en gjennom ulike metoder for risikoidentifikasjon, analyser og strategier fastsetter ytelseskrav til installasjoner og utstyr slik at forbundet risiko til drift og vedlikehold mitigeres til ett akseptabelt nivå.

Q Rådgivning kan levere et bredt utvalg av tjenester innen teknisk sikkert, som for eksempel:

 • Utarbeidelse av SIL dokumentasjon.
 • Fasilitere HAZID, LOPA etc.
 • Barrierestyring.
 • Risikoanalyse.
 • Rømnings- og evakueringsstudier.
 • Generell rådgivning innen teknisk sikkerhet.
 • Brannteknisk Prosjektering og Kontroll av Prosjektering
 • Tilstandsvurderinger for eksisterende bygninger (ombygging og/eller påbygg)
 • Branndokumentasjon
 • Branntekniske tegninger
 • Rømningsplaner
 • ALARP vurderinger
 • HAZID/OP
 • Maskinsikring
 • Brannvernrolle for bygningseiere
 • Teknisk sikkerhet
 • Prosjektering og Kontroll av Gassanlegg