Leveranser

Q Rådgivning foretar brannteknisk prosjektering fra skisseprosjekt og til sluttkontroll/ ferdigstillelse av byggeprosjektene. Vår brannprosjektering kjennetegnes ved direkte og konkret beskrivelse av krav og løsninger for bygget. Intensjonen er å gi våre kunder en forståelig prosjektering, tilpasset det aktuelle prosjektet og oppdragsgivers ønsker. Q Rådgivning jobber for robuste og kostnadseffektive løsninger innenfor et akseptabelt sikkerhetsnivå. Våre arbeidsrutiner og dataverktøy er bygget opp i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. Q Rådgivning er registrert i Achilles med ID 144065.

Q Rådgivning AS innehar tiltaksklasse 3 for PRO og KPR innen brannsikkerhet, og tiltaksklasse 1 for ansvarlig søker.

Brannteknisk rådgivingsaktivitet i Q Rådgivning omfatter også Risikoanalyser/Evakueringsanalyser samt Granskinger/ Brannetterforskning.

 • Brannteknisk Prosjektering og Kontroll av Prosjektering
 • Tilstandsvurderinger for eksisterende bygninger (ombygging og/eller påbygg)
 • Branndokumentasjon
 • Branntekniske tegninger
 • Rømningsplaner
 • ALARP vurderinger
 • HAZID/OP
 • Maskinsikring
 • Brannvernrolle for bygningseiere
 • Teknisk sikkerhet
 • Prosjektering og Kontroll av Gassanlegg